هنرمند معروف Lorraine Lootsby Christopher Jobson در آثار هنري جديد خود نقاشي هايي مينياتوري خلق كرده است. نقاشي هاي او كوچك تر از يك سكه ولي بسيار زيبا و با جزئياتي دقيق هستند.