عكس هاي هنري
هنري

بن هاينه(Ben Heine) عكاس، نقاش، تصويرگر، پيكر نگار و كاريكاتوريست ساكن بلژيك است. او در ابيجان پايتخت ساحل آج به دنيا آمده و در حال حاضر در بروكسل مشغول كار و زندگي است. تصاويري كه در ادامه ايميل مي بينيد جديدترين سري آثار متفاوت بن هاينه است كه تلفيقي از نقاشي و عكاسي را با موضوع تخيل و واقعيت نشان مي دهد.

مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه


مداد در مقابل دوربين، شاهكارهايي ديدني از بن هاينه

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۹:۱۴ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا


قلعه ها و مجسمه هاي شني در سواحل دنيا

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۹:۰۷ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]
بطري هاي نوشابه و آب معدني يك نمونه خوب براي بازيافت پلاستيك است. موادي كه از PET ساخته شده مي تواند ذوب شود و در صنايع فرش بكار گرفته شوند، يا در ساخت لباس، الياف لباس اسكي و يا ذوب كرده آن در ساخت مجدد بطري استفاده مي شود. اما اگر هدف بازيافت آنها نباشد مي تواند همين بطري هاي نوشابه و آب معدني كه شايد روزانه مقدار قابل توجهي از اونها به سطل زباله سپرده مي شوند، بعنوان سرگرمي هم شده براي ساخت خيلي از وسايل مورد استفاده قرار گيرد. خلاصه با توجه به ايده هايي كه تصاوير اون رو در ادامه ايميل مي بينيد شايد بتونيد وسايل و ابزارهاي بيشتري خلق كنيد كه البته به نوع سليقه و ميزان حوصله شما بستگي داره ! تصاوير رو ببينيد ...


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي


خلاقيت در استفاده مجدد از بطري هاي پلاستيكي

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۹:۰۰ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]نمايش باشكوهي از گل‌هاي شقايق در يادبود كشته شدگان جنگ جهاني اول

برج لندن صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول را با ارائه‌ي اثري هنري و تماشايي و در گراميداشت ياد كشته شدگان اين جنگ ميزباني مي‌كند. هزاران گل شقايق سراميكي در قالب اين اثر چشمگير، از پنجره برج به بيرون سرازير و در خندق اطراف برج نصب شده‌اند، به گونه‌اي كه گويي شناورند.

دو اثر هنري در صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول


دو اثر هنري در صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول


دو اثر هنري در صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول

اين تابستان، برج لندن توسط دريايي به رنگ خون احاطه شده است. اين اثر هنري تماشايي توسط هنرمند پل كامينز و طراح تام پايپر، طراحي و اجرا شده و ياد و خاطره كشته شدگان بريتانيا و ديگر مستعمرات اين كشور را با كار گذاشتن 888.246 گل شقايق سراميكي، كه به صورت دريايي سرخ رنگ در اطراف برج خودنمايي مي‌كنند، گرامي مي‌دارد.

دو اثر هنري در صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول


دو اثر هنري در صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول


دو اثر هنري در صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول

اين اثر هنري كه "سرزمين‌هاي خونين و درياهاي سرخ" ناميده مي‌شود، به صورت رسمي در پنجم اگوست رونمايي شد. اين رويداد درست در صدمين سالگرد اين جنگ ويرانگر و درگير شدن بريتانيا در آن رخ داد. قرار است آخرين گل شقايق اين مجموعه نيز در 11 نوامبر سال 2014 كاشته شود، يعني در تاريخي كه در بريتانيا به عنوان روز پايان اين جنگ شناخته مي‌گردد.

دو اثر هنري در صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول


دو اثر هنري در صدمين سالگرد پايان جنگ جهاني اول

داوطلبان از هفته‌ها قبل شروع به نصب اين گل‌ها كرده‌اند، كاري كه تمام طول تابستان به طول خواهد انجاميد و همانگونه كه گفتيم به صورت سمبليك و با نصب آخرين گل در ماه نوامبر به پايان مي‌رسد. هر گل شقايق نمادي از يكي از كشته شدگان ارتش بريتانيا در جريان اين جنگ است. در نهايت اين گل‌هاي شقايق سراميكي هر كدام به قيمت 25 پاوند فروخته خواهند شد و ده درصد از سود حاصل در ميان شش صندوق خدماتي متفاوت تقسيم و به مصارف خيريه خواهد رسيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۸:۵۳ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]

جاسك يركا در سال ۱۹۵۲ در يكي از شهرهاي شمالي لهستان از خانواده اي هنرمند به دنيا آمد. والدين او هردو فارغ التحصيل دانشكده هنرهاي زيبايي بودند. در دوران كودكي علاقه شديدي به طراحي و مجسمه سازي داشت و برخلاف اكثر بچه ها علاقه چنداني به بازيهاي بيرون نداشت و ترجيح ميداد در گوشه خانه با قلمش بنشيند دنياي خودش را خلق كند. او از ۱۹۸۰ به بعد بصورت تمام وقت به زندگي هنريش پرداخت و تا به امروز موفق به دريافت چندين جايزه بين المللي شده است.


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني

نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني


نقاشي هاي مفهومي و عجيب يك هنرمند لهستاني

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۸:۴۶ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]
تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

تصاويري كه در قسمت پايين مشاهده مي كنيد خلاقانه ترين تصاوير روز است به گزارش تكناز به عنوان مثال اسب‌هاي وحشي، كاري از رابرت گلن گرفته است پس با ما همراه باشيد تا از اين تصاوير ديدن كنيم.
اسب‌هاي وحشي، كاري از رابرت گلن – مكان نصب: لاس كولنياس تگزاس
تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان
مجسمه عابران در ورشوي لهستان

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

مجسمه ماهي آزاد در پورتلند ايالت اورِگان

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

- مردم كنار رودخانه، كاري از ونگ فاه چئونگ – نصب شده در سنگاپور

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

- روح سياه، ليتواني

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

مجسمه مسافر در مارسي

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

مجسمه بامزه پليس در حال سقوط در بروكسل بلژيك

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

عكس-لندن

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

عنكبوت، لندن

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

اسب آبي- تايپه، تايوان

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

-مجسمه شاعر معروف روماني -ميهاي امينسكو- در «اونستي» روماني

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

مرد آويزان، پراگ

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

مجسمه روح اسب، در Grangemouth بريتانيا

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

كوسه، آكسفورد بريتانيا

تصاويري از خلاقانه‌ترين مجسمه‌هاي ساخته شده ي جهان

بكس فان - متفاوت ترين انجمن تفريحي در ايران

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۸:۳۹ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]
تصاوير باورنكردني منبت‌كاري روي چوب گردو

به گزارش تكناز منبت كاري كاري بسيار سخت و دشوار است اما از لذت خاصي برخوردار است منبت كاري روي چوب گردو يكي از قديمي‌ترين و زيباترين صنايع دستي در كشمير است. در كشمير، منبت كاري روي چوب گردو يكي از قديمي‌ترين و زيباترين صنايع دستي در كشمير است.منبت كاري روي چوب گردو توسط مبلغ اسلامي «شيخ حمزه مخدوم» در زمان سلطنت شاه «زين» به كشمير آورده شده است.منبت كاري بر روي انواع اشياء اعم از مبلمان، ميز، صندلي، جعبه سيگار، جعبه جواهرات، قاب عكس و همچنين در مقياس‌هاي بزرگ بر روي در، ديوار و پنجره‌هاي خانه‌هاي سنتي كشمير انجام مي شود.كشمير تنها بخشي از هند است كه در آن درخت گردو رشد مي‌كند و رنگ براق آن بي‌نظير است.مواد خام مورد استفاده براي منبت كاري از درخت گردو محلي با نام «دون كول» گرفته مي‌شود كه تنها در سن 300 سالگي قطع مي‌شود.چوب اين درخت بسيار سخت و با دوام بوده و تنها در كشمير موجود است حالا نمونه اي از منبت كاري روي چوب را به شما در قسمت پايين نشان مي دهيم اميدوارم از تصاوير لذت برده باشيد.

تصاوير باورنكردني منبت‌كاري روي چوب گردو

تصاوير باورنكردني منبت‌كاري روي چوب گردو

تصاوير باورنكردني منبت‌كاري روي چوب گردو

تصاوير باورنكردني منبت‌كاري روي چوب گردو

تصاوير باورنكردني منبت‌كاري روي چوب گردو
بكس فان - متفاوت ترين انجمن تفريحي در ايران

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۸:۳۲ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]
آثاري بسيار زيبا و خيره كننده از هنرهاي شيشه اي

مجموعه : تصاوير گوناگون
آثاري بسيار زيبا و خيره كننده از هنرهاي شيشه اي ، هنرمندي به نام Paul Stankard كه نزديك به 10 سال با شيشه هاي صنعتي كار كرده است آثاري بسيار زيبا و خيره كننده را خلق كرده.
او كه به عقيده بسياري از هنرمندان پدر هنر شيشه اي مدرن يا ” glass paperweights ” است با مهارتي كه در اين صنعت دارد طبيعت را درون شيشه ها محصور كرده و آثاري زيبا خلق مي كند.
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
تصاويري از آثار بسيار زيبا و خيره كننده هنرهاي شيشه اي
بكس فان - متفاوت ترين انجمن تفريحي در ايران

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۸:۲۶ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]
حالا ديگر خلاقيت به رختخواب ها هم آمده است. شركت هاي توليد كالاي خواب براي جذابيت بيشتر در اتاق خواب شما دست به ابتكارات بامزه و خلاقانه اي زده اند. در ادامه تصاوير بعضي از اين مدل ها را در تبليغات اين شركت ها مشاهده نماييد.ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ابتكارات بامزه و خلاقانه در توليد كالاي خواب


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۸:۱۹ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]
 

انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي

چاپگرهاي سه بُعدي وسايلي هستند كه با استفاده از آنها مي توانيد از عكسهايي كه در كامپيوتر خود داريد نمونه سه بُعدي واقعي بسازيد. تكنولوژي استفاده شده در پرينترهاي سه بُعدي جديد اين امكان را به استفاده كنندگان مي دهد كه از ماده هاي كامپوزيتي در طراحي هاي خود براي چاپ بصورت سه بُعدي استفاده كنند.

پرينتر سه بُعدي در واقع پرينتري است كه علاوه بر ايجاد طرح در طول و عرض ميتواند به صورت عمودي نيز پرينت كند. در نظر بگيريد كه براي مثال جوهر پرينتر يك صدم ميليمتر قطر دارد و شما ميخواهيد يك قطعه مكعبي همچون حبه قند را به صورت سه بُعدي تهيه كنيد. پرينتر شروع به پرينت يك مربع حدودا يك در يك سانتيمتر به ضخامت يك صدم ميليمتر مينمايد. پس از اتمام اين مرحله نازل هاي دستگاه كه جوهر را پخش ميكنند كمي بالاتر رفته و مجددا يك لايه ديگر روي لايه قبلي ايجاد ميكنند. اين عمل آنقدر تكرار ميشود كه شما يك مكعب سه بُعدي بدست بياوريد.
تنها تفاوت دستگاه هاي پرينت سه بُعدي اين است كه ميتوانند از موادي همچون انواع پلاستيك و رزين ها براي ساخت قطعات استفاده كنند و البته ضخامت لايه هاي ايجاد شده نيز بيشتر از يك صدم ميليمتر و در واقع چيزي در حدود يك دهم ميليمتر است كه ضخامت ايده الي به حساب مي آيد. سرعت لايه گذاري، ضخامت لايه ها و همچنين متريال مورد استفاده در پرينت سه بُعدي از عوال مهم در كيفيت و دقت قطعه نهايي بدست آمده است.

فناوري هاي مدرن چاپگرهاي سه بُعدي اين امكان را فراهم ساخته اند تا شما چيزهايي باور نكردني، از پاي كلاغ، منقار عقاب، چهره انسان و حتي جمجمه، ماكت هاي ساختماني، پانل هاي خورشيدي و خيلي چيزهاي ديگر را به سليقه ي خودتان پرينت كنيد. اما برخي توليدكنندگان در تلاشند تا براي توليد چيزهايي كه در زندگي روزمره ما به نوعي ضرورت دارند نيز از اين پرينترهاي سه بُعدي بهره ببرند از يك حبه قند با اشكال پيچيده معماري گرفته تا شيريني هاي خوشمزه با ابعاد چند بُعدي شگفت انگيز تاجاييكه اخيرا در نمايشگاه CES لاس‌وگاس يك كارخانه قندوشكر اعلام كرد توسط چاپ سه بُعدي قند را با دو شكل مختلف توليد كرده است. مدل اول "شف جت" بوده كه قند سفيد است و قيمت آن در حدود 5000 دلار است و مدل دوم "شف جت پرو" قندهاي رنگي است و قيمت آن نزديك به 10 هزار دلار است. سازنده اين قندها اعلام كرد تا آخر سال 2014 قندهايي با طعم‌هاي مختلف مانند شكلات، وانيل، نعناع، گيلاس و هندوانه چاپ مي‌شوند.


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي


انقلاب در چاپگرهاي سه بُعدي و چاپ قند خوراكي

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۹ شهريور ۱۳۹۴ ] [ ۱۱:۳۸:۱۲ ] [ majid ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ][ ۸۶ ][ ۸۷ ][ ۸۸ ][ ۸۹ ][ ۹۰ ][ ۹۱ ][ ۹۲ ][ ۹۳ ][ ۹۴ ][ ۹۵ ][ ۹۶ ][ ۹۷ ][ ۹۸ ][ ۹۹ ][ ۱۰۰ ][ ۱۰۱ ][ ۱۰۲ ][ ۱۰۳ ][ ۱۰۴ ][ ۱۰۵ ][ ۱۰۶ ][ ۱۰۷ ][ ۱۰۸ ][ ۱۰۹ ][ ۱۱۰ ][ ۱۱۱ ][ ۱۱۲ ][ ۱۱۳ ][ ۱۱۴ ][ ۱۱۵ ][ ۱۱۶ ][ ۱۱۷ ][ ۱۱۸ ][ ۱۱۹ ][ ۱۲۰ ][ ۱۲۱ ][ ۱۲۲ ][ ۱۲۳ ][ ۱۲۴ ][ ۱۲۵ ][ ۱۲۶ ][ ۱۲۷ ][ ۱۲۸ ][ ۱۲۹ ][ ۱۳۰ ][ ۱۳۱ ][ ۱۳۲ ][ ۱۳۳ ][ ۱۳۴ ][ ۱۳۵ ][ ۱۳۶ ][ ۱۳۷ ][ ۱۳۸ ][ ۱۳۹ ][ ۱۴۰ ][ ۱۴۱ ][ ۱۴۲ ][ ۱۴۳ ][ ۱۴۴ ][ ۱۴۵ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 200
دیروز : 254
افراد آنلاین : 5
همه : 210199
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / لوله PVC / اتوبار / اجاره جرثقیل